لینک مستقیم(بررسی ارتباط بین انتظارات شغلی، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد)

بررسی ارتباط بین انتظارات شغلی، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد|50675678|lox34015457|لینک مستقیم|اِل اُ
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی ارتباط بین انتظارات شغلی، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد را مشاهده می نمایید.

حجم فایل : 512.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 35
بنام خدا مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات تحقیق
پیشینه تحقیق
روش شناسی تحقیق
یافته های تحقیق
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادهای تحقیق
مقدمه فرسودگی شغلی حالت خستگی جسمی، روانی و عاطفی ناشی از استرس مزمن است. مشکلات روانی از جمله فرسودگی شغلی در ایفای نقش اجتماعی به عنوان یک عامل مانع و بازدارنده تلقی می-شوند.
بیان مسئله فرسودگی شغلی معلمان درطول چند دهه اخیر بعنوان یک نگرانی جدی برای معلمان، دانش آموزان و والدین مطرح شده است.
احتمال اینکه معلمان دچار فرسودگی شغلی شوند هم توسط عوامل محیطی و هم عوامل دموگرافیک تعیین می -شود. عدم تعهد به کار حضور نامنظم در کلاس بی کفایتی در وظایف
عدم اثربخشی در آموزش
استعفا بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق ضروری است که مدیران و مسئولان آموزشی از جنبه هایی که باعث بهبود یا نقص درعملکرد معلمین می شود آگاهی کسب نمایند. فرسودگی شغلی را به عنوان یکی از دلایل افزایش سرعت بازنشستگی پیش از موعد معلمان به علت اختلالات و علائم روان تنی دانسته اند. بسیار ضروری است که رسیدگی بیشتری درباره چگونگی تجربه کاری معلمان تربیت بدنی انجام شود.
اهداف تحقیق هدف کلی هدف کلی از این تحقیق، می باشد. اهداف اختصاصی اهداف تحقیق تعیین ارتباط بین انتظارات شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی.
تعیین ارتباط بین کنترل شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی.
تعیین ارتباط بین حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی.
تعیین نقش پیش بین انتظارات شغلی، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی در مورد فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی. فرضیات تحقیق بین انتظارات شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی ارتباط معناداری وجود دارد.
بین کنترل شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی ارتباط معناداری وجود دارد.
بین حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی ارتباط معناداری وجود دارد.
نقش متغیرهای پیش بین (انتظارات شغلی، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی) بر متغیر ملاک (فرسودگی شغلی) به چه میزان است.
پیشینه تحقیق پیشینه تحقیق 1. Janssen et al 2. Pisanti et al 3. Aida
جامعه و نمونه آماری کلیه­ معلمان تربیت بدنی شهرستان مشهد 870 جدول کرجسی و مورگان 165 زن 270 105 مرد روش تصادفی- طبقه ای متغیرهای تحقیق ابزار تحقیق ابزار تحقیق پایایی و روایی ابزار ویژگی های جمعیت شناختی ویژ گی های جمعیت شناختی توزیع نمرات متغیرهای تحقیق آزمون فرضیه های تحقیق فرض صفر (H0) : بین انتظارات شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی ارتباط معناداری وجود ندارد. آزمون فر...مطالب دیگر:
📌بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی با رویکردی طولی📌پاورپوینت آماده: بررسی رابطه بین نوآوری سازمانی و چابکی سازمانی📌پاورپوینت آماده: بررسی تأثیرات كاربرد فن آوری اطلاعات بر توانمد سازی شغلی كاركنان📌مبانی نظری و ادبیات آماده پایان نامه: سلامت اداری📌تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان📌ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد فردی کارکنان📌بررسی رابطه بین تعارض و ابهام نقش با فرسودگی شغلی با تاکید بر تیپ شخصیتی📌ارزیابی عملکرد و کارآیی شرکت با مدل ترکیبی شبکه های عصبی و تحلیل پوششی داده ها (Neuro-DEA)📌مبانی نظری و ادبیات فصل 2 پایان نامه: چابكی سازمانی📌مبانی نظری و ادبیات فصل 2 پایان نامه: نوآوری سازمانی📌پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی📌پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان📌کم خونی میکروسیتیک📌تشخیص ، ارزیابی و مدیریت بیماری von Willebrand تشخیص ها و ارزیابی ها📌دانستن در زمینه تصویر مربوط به بدن در مورد دانش آموزان سال اول آفریقایی آمریکایی تبار و سفید پوستان: در مشارکت با YMCA📌استاندارد بین المللی ابزارهای ایمن برای حمایت کردن در مقابل فشار زیاد📌اثرات لایه بندی به وسیله رسوبات چسبنده و غیر چسبنده📌ترجمه مقاله تعیین اهداف مبتنی بر ارزیابی برای طراحی سیستم های ERP📌ترجمه مقاله استفاده از فرایند شبکه ای تحلیلی (ANP) برای انتخاب شاخص اجرای نگهداری ( مقاله 2014)📌ترجمه مقاله مدل سازی ریسک پویا در پروژه نگهداری erp با برنامه fcm📌آزمایش حساسیت پیوند مولکولی با استفاده از ساختار کریستال فوتونیک در کل انعکاس درونی📌تفکیک شدن و برطرف شدن انتخابی آرسنیک (V) از واحد صنعتی مایع مولیبدات به وسیله رسوب کردن آرسنات منیزیم📌پیشرفت های اخیر در صنایع حمل و نقل هوایی تحت قرارداد مونترال📌فصل دوم: کاربردهای نانو تکنولوژی ها- محیط زیست📌مقاله امنیت وب سایت