لینک مستقیم(پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر رضایت شغلی محقق ساخته 24 سوالی)

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر رضایت شغلی محقق ساخته 24 سوالی|42081882|lox34015457|لینک مستقیم|اِل اُ
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر رضایت شغلی محقق ساخته 24 سوالی را مشاهده می نمایید.

دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی محقق ساخته 24 سوالی با تفسیر ابعاد، روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات5حجم17/868 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی به منظور شناسایی عوامل محیطی، عوامل سازمانی، عوامل فردی و ماهیت شغل موثر بر انگیزش کارکنان، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این پرسشنامه ها نیز بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای طراحی شده است.جدول زیر نشان دهنده ارتباط بین شاخص ها سوالات است.

ابعاد پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی

جدول (3-2): ارتباط بین شاخص ها سوالات پرسشنامه
ابعاد سوالات
عدم ابهام شغلی 1، 2، 3
تنوع کاری 4، 5
گروه کاری 6، 7، 8، 9
سبک سرپرستی 11،10، 12، 13، 14
خط مشی 15، 16، 17
ترفیعات 18، 19، 20
نگرش کارکنان 22،21، 23، 24


بررسی روایی و پایایی پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت شغلی

روایی
مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر ؟ (خاکی، 1389: 244). روایی به این معنی است که چگونه می توانیم اطمینان یابیم که ابزار جمع آوری داده ها واقعاً به اندازه گیری مفهوم مورد نظر مورد نظر پرداخته و چیز دیگری را اندازه گیری نکرده است. به عبارت دیگر آیا ابزار سنجش توانسته است خصوصیتی را که قصد سنجش آن را داشته است بسنجد یا خیر.(سرمد،172: 1385) موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی، 1389: 244).چون در این تحقیق مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها پرسشنامه است، روایی پرسشنامه از اهمیت خاصی برخورداد است. طرح پرسشها یا عباراتی که ابهام را به حداقل ممکن برساند شرط اساسی برای روایی پرسشنامه است.(اورمزدی، 122: 1386)
بنابراین برای افزایش روایی ابزار پژوهش در این تحقیق ابتدا ادبیات موضوع از طریق مطالعات کتابخانه ای از جمله پایان نامه ها و مقالات و کتب مختلف بررسی گردید و پس از انجام مصاحبه با مدیران و خبرگان، متغیرهای تحقیق شناسایی و بر اساس آنها پرسش نامه تهیه گردید. بعد از تهیه پرسشنامه اولیه با اساتید راهنما و مشاور مشورت گردید و اصلاحاتی در آنها صورت گرفت.


پایايی
یکی از مهمترین ویژگی های ابزار اندازه گیری که در این تحقیق مهم ترین آن پرسشنامه است، پایایی آن است. پایایی یک سنجه، ثبات و سازگاری مفهوم مورد سنجش را نشان می دهد و به ارزیابی درستی و خوب بودن یک سنجش کمک می کند. (دانایی فرد، 316: 1383). مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد(خاکی، 1389: 245)مفهوم یاد شده با این سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری تا چه حد در شرایط یکسان نتایج یکسان را به دست می دهد. برای محاسبه ضریب قابلیت پایایی، شیوه های مختلفی به کار برده می شود که رایج ترین آنها روش آلفای کرانباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازی گیری بکارمی رود. برای محاسبه صریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد. (سرمد ، 1385: 169) قابل ذکر است ضریب آلفای کمتر از 0.6 عموماً ضعیف تلقی می شود و پایایی 0.7قابل قبول است و بالاتر از 0.8 خوب قلمداد می شود. البته هر چه ضریب پایایی به یک نزدیک تر باشد، بهتر است.( دانایی فرد، 489: 1383). ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها به کمک نرم افزار SPSS اندازه گیری می شود.یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند .( دانایی فرد، 293: 1383)


بررسی پایایی پرسشنامه عوامل موثر انگیزش شغلی می باشد بر اساس آلفای کرونباخ انجام شده است و نشان می دهد پرسش نامه پرسش نامه که دارای 24 سوال بوده است، دارای آلفای کرونباخ در سطح86%، از سطح پایایی خوبی برخوردار است. در جدول زیر خروجی نرم افزار SPSS برای بررسی پایایی نشان داده شده است.


"

مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت تحلیل دانشگاه آیووا🔑پاورپوینت تحلیل خانه تخریبی، مرمتی و نوساز🔑پاورپوینت تاسیسات و زیر ساخت های شهری🔑پاورپوینت باغ تاج محل🔑پاورپوینت تاثیر آرایش بادبندها بر رفتار سازهای فلزی در زلزله🔑پاورپوینت پیاده روهای شهری🔑پلان اتوکدی موزه موسیقی🔑پلان موزه گوگنهایم نیویورک🔑پلان موزه جنگ🔑پلان دانشگاه امیرکبیر🔑پاورپوینت پروژه میان یابی در gis🔑پاورپوینت مرمت امامزاده یحیی🔑پژوهش موزه مردم شناسی🔑پاورپوینت پانل🔑پاورپوینت تاسیسات و تجهیزات شهری - پارکینگ🔑پاورپوینت ظوابط طراحی پارک شهری استاندارد طراحی پارک🔑زاها حدید (بیوگرافی و معرفی خلاصه ای از آثار)🔑بیش از 500 نکات طلایی ازمون طراحی معماری🔑پاورپوینت معماری بیزانس🔑پاورپوینت بتن شیشه ای و نقش آن در معماری و عمران🔑مقاله انرژی خورشیدی، صفحات فوتوولتائیک ونیروگاه خورشیدی🔑کتاب طب الرضا🔑مقاله توزیع پوآسون و نرمال🔑مقاله بررسی طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و گزارشگری مالی وابسته به بخش‌ها🔑مقاله مقیاس یا اندازه گرفتن