لینک مستقیم(پیشینه تحقیق رضایت شغلی)

پیشینه تحقیق رضایت شغلی|32035593|lox34015457|لینک مستقیم|اِل اُ
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان پیشینه تحقیق رضایت شغلی را مشاهده می نمایید. رضایت شغلی تعاریف رضایت شغلی 2 _ 16 ) ابعاد رضایت شغلی 2 _ 17 ) نظریه های رضایت شغلی 2 _ 17 _ 1 ) نظریه دو عاملی هرزبرگ الف ) عوامل بهداشتی : ب ) عوامل انگیزشی : 2 _ 17 _ 2 ) نظریه کینزبرگ 2 _ 17 _ 3 ) نظریه کندال و اسمیت 2 _ 17 _ 4 ) نظریه کامروایی 2 _ 18 ) عوامل موثر بر رضایت شغلی 2 _ 18 _ 1 ) هماورد طلبی اندیشه ای یا چالشگری فکری 2 _ 18 _ 2 ) یکسانی حقوق و مزایا 2 _ 18 _ 3 ) شرایط مناسب کاری 2 _ 18 _ 4 ) همکاران مساعد 2 _ 18 _ 5 ) تناسب شغل با ویژگی های فردی 2 _ 19 ) ابزار های اندازه گیری شغلی 2 _ 20 ) آثاروجود رضایت شغلی 2 _ 20 _ 1 ) رضایت و ترک خدمت 2 _ 20 _ 2 ) رضایت از شغل و غیبت از کار 2 _ 20 _ 3 ) رضایت و عملکرد 2 _ 21 ) پیامد های رضایت شغلی وعدم رضایت شغلی پیشینه پژوهش 2 _ 28 ) پیشینه پژوهش 2 _ 28 _ 1 ) پیشینه پژوهش داخلی 2 _ 28 _ 2 ) پیشینه پژوهش خارجی منابع و مآخذتحقیق منابع فارسی منابع غیر فارسی رضایت شغلی تعاریف رضایت شغلی رضایت از نظر لغوی به معنی خوشنودی و پسند انبساط خاطرمیل است رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است . رضایت شغلی عاملی است که باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد ( رضایی ، صوفی ، شعبانی ، 1392 ، ص35 ). در راستای نیل به اهداف هر سازمان ، باید شرایطی را فراهم ساخت تا کارکنان سازمان در محیط های جذاب و با خشنودی و رضایت کامل به انجام وظایف محوله بپردازند تا کارآیی و اثر بخشی لازم را در اجرای این امر خطیر داشته باشند . رضایت شغلی را به عنوان حالت هیجانی لذت بخشی تعریف می کنند که ناشی از ارزیابی شغل یا تجربه های شغلی فرد است ( کرامتی ، الهیاری ، 1391 ، ص 118 ). در مدیریت منابع انسانی پدیده ی رضایت شغلی یکی از شاخص های کیفیت زندگی می باشد . شکی نیست مردمی که از کار خود رضایت خاطر دارند در پایان روز احساس می کنند به توفیقی نائل آمده اند . هرچه سازگاری بین کارکنان و اهداف سازمانی بیشتر باشد انگیزش عملکرد و رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش می یابد ( محمد تبار ، اسکندری ، عباس پور ، 1390 ، ص 51 ). براساس تعریف کمپل که بر جنبه شناخت و آگاهی فرد تاکید می کند ، رضایت شغلی بدین شکل تعریف می شود : رضایت شغلی ؛ گرایش ، یا تمایل یا حالات درونی شخص برای عکس العمل های ارزیابی

مطالب دیگر:
📗ساختمان پوست📗ساختمان های گسسته📗سازمان اطفاء حريق📗سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی📗سازمان بهداشت جهانی📗سازمان بهزيستی استان اصفهان📗سازمان تامين اجتماعي در يك نگاه📗سازمان دامپزشکی کشور📗سازمان دهی📗سازمان دهي 1📗سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران📗سازمان ها و ادارات مجازي📗سازمان های شبدری📗سازمان📗سازماندهی و رهبری📗سازماندهی و ساختار سازماندهی📗سازماندهی و طراحی کامپیوتر پایه📗سازماندهي منابع پزشكي سرعنوان هاي موضوعي پزشكي فارسي ، اصطلاحنامه پزشکی فارسی،📗سازماندهي منابع پزشكي سرعنوان هاي موضوعي پزشكي فارسي ، اصطلاحنامه پزشکی فارسی، MeSH NLMC📗سازماندهي مواد 2📗سازمانهای بیمار📗سازمانهای ورزشی📗سازمان‌هاي بین المللی مرتبط با سلامت📗سازوکار عقد قرارداد تامین برق فی مابین عرضه کننده مالک نیروگاه و مصرف کننده صنعتی📗سازوکارهای تضمین کیفیت در دانشگاه